Llistat de no admesos

Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 9
Puestos Pendientes: 0


Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres