OPE
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO AÑO 2018. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. TURNO: LIBRE.
82
Càrrecs
Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial de llicenciatura en Dret, Ciències del Treball, Administració i direcció d'empreses o equivalent, o bé, títol universitari de grau en Relacions Laborals, Dret, Administració i direcció d'empreses o equivalent, més títol oficial de master universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball.

Fase
Procés Finalitzat
TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2018. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. TORN: LLIURE.
87
Càrrecs

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria Tècnica, Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball.

Fase
Procés Finalitzat
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA
207
Càrrecs

AJUDANT/A CUIDAT FAUNA; CAPATÀS/A XARXA NATURA-COORDINACIÓ; ESPECIALISTA EN MANEIG DE FLORA I FAUNA; ESPECIALISTA MICRORESERVES

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o Títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2 en la família professional Electricitat i Electrònica o en la família professional Instal·lació i manteniment

Fase
Procés Cancel·lat
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: VETERINARIO/A
237
Càrrecs

VETERINARI/A

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari de Llicenciat en Veterinària, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Procés Cancel·lat
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: VETERINARI/A
239
Càrrecs

VETERINARI/A

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari de Llicenciat en Veterinària, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Procés Cancel·lat
Adjunts