Llistat

BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ENGINYER/A DE FORESTS( Enginyer/a de Forests (província Alacant) )

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***6997** HUGO MAS GISBERT 74,500 Si
2 ***3995** CRISTINA GIL MONTESO 74,300 Si
3 ***7419** RAMON GARCIA PEREIRA 69,300 Si
4 ***5541** CIRO PASCUAL GARRIDO 67,800 No
5 ***2665** LUIS MIGUEL MURCIANO MARTÍNEZ 67,020 Si Contratado en otra demarcación
6 ***8888** JOSE PEDRO PIQUERAS MADERO 63,920 Si Contratado en otra demarcación
7 ***2553** EDUARDO LÁZARO MONLEÓN 63,650 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
8 ***9849** MARIA JÚLIA CERVERÓ ALBERT 56,210 Si Contratado en otra demarcación
9 ***3321** JOSE LUIS MIÑANA MIRA 54,620 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
10 ***8422** AFRICA PONS RUIZ 53,760 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
11 ***8938** MARIN PALES CORELLA 53,460 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
12 ***6869** ANTONIO PELLICER GONZALBEZ 46,500 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
13 ***1719** VIOLETA ROSES GARCÍA 44,000 Si Contratado en otra demarcación
14 ***6299** MARIA LÓPEZ MARTÍNEZ 39,920 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
15 ***1209** SARA SUZ CONEJOS 39,520 No Mostrar requisitos no cumplidos
16 ***2778** CRISTIAN MURCIANO MORA 33,500 Si Contratado en otra demarcación
17 ***2650** JOSEP VICENT FENOLLAR SOLER 52,170 No
18 ***7241** ELICERIO LUIS PÉREZ FERRÁNDIZ 49,430 Si Contratado en otra demarcación
19 ***6920** RICARDO OTERO JIMENEZ 46,280 No
20 ***9330** ALEJANDRO MORILLO ROSELLÓ 45,500 No
21 ***4389** ARTURO HUESCA SANTOS 45,180 No
22 ***4732** VICTORIA MARTÍNEZ BLAY 41,440 Si Contratado en otra demarcación
23 ***4557** MARCOS LÓPEZ ARRAZOLA 39,100 Si
24 ***4042** MICHELLE SEBI SAURA 33,450 Si Contratado en otra demarcación
25 ***6807** GLORIA LARA FORTEA 31,000 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
26 ***5307** HÉCTOR SERRANO OSORIO 29,500 Si Contratado en otra demarcación
27 ***0055** VICTOR HERNANDEZ PEDRERO 28,600 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
28 ***9451** LUIS MANUEL CERVERA SALVADOR 27,800 Si
29 ***8002** PILAR REGAL LUZ 26,350 Si
30 ***9179** RAÚL BOTELLA BOU 24,500 Si
31 ***2147** JOSE LUIS GARCIA GALLEN 24,000 Si