Actives

Si tens algun dubte pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electronic a la seguent direcció: empleo@vaersa.com

Càrrec Grup Professional Titulació Requerida Fase Adjunts Opcions
Borsa de Peons Plantes. Definició del Procés 6/3/17. Grup E
  • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
  • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
  • 1º Cicle d' E.S.O.
Publicació de llistes definitives

Listado No Admitidos Bolsa Peones de Residuos.pdf

Listado Definitivo Bolsa Peones de Residuos (Correción de errores).pdf

Veure Bossa

BOSSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL OPERARIS DE L'PPIF. PRESTACIÓ PREVENTIVA DAVANT DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS (SVPIF). 28/04 / 17VIGILANT OBSERVATORI FORESTAL / OPERARIS DE LES UNITATS DE PREVENCIÓ* Es requereix Carnet B per a tots els aspirants, El Carnet Tipus A s'exigirà quan el lloc a cobrir sigui per a les unitats motoritzades. (Se sol·licitarà en aquest moment). Grup E
  • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
  • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
  • 1º Cicle d' E.S.O.
Revisió i valoració de candidats

Fase Teórica .pdf

Fase Teòrica.pdf

MODIFICACIÓN ERROR TEMARIO.pdf

MODIFICACIÓN ERROR TEMARIO VALENCIANO.pdf

LISTADO DEFINITIVO BOLSA PPIF 27.pdf

Dirección google maps examen 01-07-2017.pdf

NUEVO LISTADO de candiadatos para examen distribuidos por aula .pdf

MODELO A FORMATO DOGV_PPIF_DEFINITIVO_SOLUCIONES.pdf

MODELO B FORMATO DOGV_PPIF_DEFINITIVO_SOLUCIONES.pdf

Calificación prueba teórica bolsa PPIF.pdf

RECLAMACIONES PRUEBA TEÓRICA (EXAMEN).pdf

INFORMACIÓN PARTE PRÁCTICA.pdf

Veure Bossa