Actives

Si tens algun dubte pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electronic a la seguent direcció: empleo@vaersa.com

Les Borses i els seus cridaments estaran sotmeses als mèrits de preferència en la crida al treball si així s'especifica en l'oferta publicada

Nom Càrrecs Grup Professional Titulació Requerida Fase Adjunts Opcions
PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS, PERSONAL DEL GRUP E, PER TREBALLS FORESTALS I DE CONSERVACIÓ DE MEDI NATURAL PROVÍNCIA D´ALACANT Grup E
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
 • 1º Cicle d' E.S.O.
Publicació de llistes definitives

Lista Definitiva Peones Forestales Provincia de Alicante..pdf

Veure Borsa

PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS, PERSONAL DEL GRUP E, PER TREBALLS FORESTALS I DECONSERVACIÓ DE MEDI NATURAL PER A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. Grup E
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
 • 1º Cicle d' E.S.O.
Publicació de llistes definitives ( Es publica novament la Llista de Castelló per un error. )

Lista Definitiva Peones Forestales Provincia de Castellón.pdf

Veure Borsa

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS, PERSONAL DEL GRUP E, PER TREBALLS FORESTALS I DECONSERVACIÓ DE MEDI NATURAL PER A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA Grup E
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • 1º Cicle d' E.S.O.
Publicació de llistes definitives

Lista Definitiva Peones Forestales Provincia de Valencia.pdf

Veure Borsa

BOSSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL OPERARIS DE L'PPIF. PRESTACIÓ PREVENTIVA DAVANT DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS (SVPIF). 28/04 / 17VIGILANT OBSERVATORI FORESTAL / OPERARIS DE LES UNITATS DE PREVENCIÓ* Es requereix Carnet B per a tots els aspirants, El Carnet Tipus A s'exigirà quan el lloc a cobrir sigui per a les unitats motoritzades. (Se sol·licitarà en aquest moment). Grup E
 • 1º Cicle d' E.S.O.
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
Publicació de llistes definitives

Listado Definitivo corregido PPIF (8).pdf

Veure Borsa

Borsa de Peons Plantes. Definició del Procés 6/3/17. Grup E
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
 • 1º Cicle d' E.S.O.
Publicació de llistes definitives

Listado No Admitidos Bolsa Peones de Residuos.pdf

Listado Definitivo Bolsa Peones de Residuos (Correción de errores).pdf

Veure Borsa