Actives

Si tens algun dubte pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electronic a la seguent direcció: empleo@vaersa.com

Les Borses i els seus cridaments estaran sotmeses als mèrits de preferència en la crida al treball si així s'especifica en l'oferta publicada

Nom Càrrecs Grup Professional Titulació Requerida Fase Adjunts Opcions
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS.

Peons per a la planta de classificació d'envasos lleugers d'Alzira

Peons per a l'abocador d'Aspe-Villena

Peons per a la planta de transferència de RU de Benidorm

Peons per a la planta de tractament de làmpades i acumuladors d'energia de Bunyol

Peons per a la planta de classificació de classificació d'envasos lleugers de Castelló

Peons per a la planta de classificació d'envasos de Picassent

Peons per a la planta de tractament de RU, compostatge i abocador controlat de Villena

Grup E
 • Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent
Revisió de Reclamacions ( 21-05-2018 Es procedix a publicar la Llista amb la Nota Definitiva de l'Examen i la Puntuació en Mèrits Provisionalde la Planta de Castelló. (Es procedix obrir el període de reclamacions quant a la puntuació en mèrits fins al 28-05-2018 a les 15:00H). )

Lista de las notas examen definitiva y puntuación provisional en méritos Planta Castellón .pdf

Veure Borsa

 BOSSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE VETERINARIS Grup A
 • títol de llicenciat en Veterinària o equivalent
Publicació de llistes definitives

Listado Definitivo de la Bolsa de Sustitución Temporal de Veterinarios.pdf

Veure Borsa

 BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES Grup B
 • 1. -Diplomat en Enginyeria Tècnica Agrícola o equivalent o Enginyer Agrònom o equivalent
Revisió i valoració de candidats

Veure Borsa

PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS, PERSONAL DEL GRUP E, PER TREBALLS FORESTALS I DE CONSERVACIÓ DE MEDI NATURAL PROVÍNCIA D´ALACANT Grup E
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
 • 1º Cicle d' E.S.O.
Publicació de llistes definitives

Lista Definitiva Peones Forestales Provincia de Alicante..pdf

Veure Borsa

PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS, PERSONAL DEL GRUP E, PER TREBALLS FORESTALS I DECONSERVACIÓ DE MEDI NATURAL PER A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. Grup E
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
 • 1º Cicle d' E.S.O.
Publicació de llistes definitives ( Es publica novament la Llista de Castelló per un error. )

Lista Definitiva Peones Forestales Provincia de Castellón.pdf

Veure Borsa

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS, PERSONAL DEL GRUP E, PER TREBALLS FORESTALS I DECONSERVACIÓ DE MEDI NATURAL PER A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA Grup E
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
 • 1º Cicle d' E.S.O.
Publicació de llistes definitives

Lista Definitiva Peones Forestales Provincia de Valencia.pdf

Veure Borsa

BOSSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL OPERARIS DE L'PPIF. PRESTACIÓ PREVENTIVA DAVANT DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS (SVPIF). 28/04 / 17VIGILANT OBSERVATORI FORESTAL / OPERARIS DE LES UNITATS DE PREVENCIÓ* Es requereix Carnet B per a tots els aspirants, El Carnet Tipus A s'exigirà quan el lloc a cobrir sigui per a les unitats motoritzades. (Se sol·licitarà en aquest moment). Grup E
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • 1º Cicle d' E.S.O.
Publicació de llistes definitives

Listado Definitivo corregido PPIF (8).pdf

Comunicación Comisión de Seguimiento..pdf

Listado ampliado Bolsa PPIF.pdf

Veure Borsa

Borsa de Peons Plantes. Definició del Procés 6/3/17. Grup E
 • CERTIFICAT educació primària (LOGSE)
 • 1º Cicle d' E.S.O.
 • CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-
Publicació de llistes definitives

Listado No Admitidos Bolsa Peones de Residuos.pdf

Listado Definitivo Bolsa Peones de Residuos (Correción de errores).pdf

Veure Borsa