Històric

Si tens algun dubte pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electronic a la seguent direcció: empleo@vaersa.com

Borsa de Peons Plantes. Definició del Procés 6/3/17.

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

CERTIFICAT educació primària (LOGSE)

CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-

1º Cicle d' E.S.O.

Fase
Procés Finalitzat
Adjunts