Històric

Si tens algun dubte pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electronic a la seguent direcció: empleo@vaersa.com

BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA

Càrrecs

ZONA GEOGRÀFICA ALACANT SUR (Baix Segura, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Alacantí)

ZONA GEOGRÀFICA ALACANT NORD (Marina Alta, Marina Baixa, Comtat, Alcoià, Alt Vinalopó)

ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA SUR (Safor, Vall Albaida, La Costera, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Ribera Baixa,)

ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA INTERIOR (Vall de Cofrentes, Plana Utiel-Requena, Rincón de Ademuz, Serranos)

ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA NORD (Camp del Túria, Camp Morvedre, Horta Nord, Horta Sud, Horta Oest, Valencia, Hoya de Buñol)

ZONA GEOGRÀFICA CASTELLÓ NORD (Els Ports, Baix Maestrat, Alt Maestrat)

ZONA GEOGRÀFICA CASTELLÓ SUR (Alt Mijares, Alt Palancia, Plana Baixa, Plana Alta, Alcalaten)

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

FP1 Técnico auxiliar en forestal, rama agraría

Capatàs forestal o bé cicle formatiu de grau mitjà de treballs forestals / Aprofitament i Conservació del medi natural o equivalent

Técnico en Trabajos Forestales y en Conservacion del Medio

Otro título de FP II o grado superior que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, estén relacionadas con las funciones del puesto de trabajo

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa d'Especialistes en maneig flora i fauna (ID 191) es procedeix a finalitzar aquesta borsa )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE GUIES-ZELADORS/AS DE CAÇA

Càrrecs

Guies-Zeladors de Caça (provincia de València)

Guies-Zeladors de Caça (provincia de Castelló)

Guies-Zeladors de Caça (provincia d'Alacant)

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

? Batxiller Elemental, Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària (ESO), Formació Professional de primer grau o formació laboral equivalent, o Títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa de Guies-Zeladors de Caça (ID 197) es procedeix a finalitzar aquesta borsa )
Adjunts

BORSA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE MECÀNICS/ES DE PLANTES DE RESIDUS

Càrrecs

Mecànic Planta de Tractament de RU, Compostatge i Abocador Controlat de Villena

Mecànic Planta de Transferència de RU i Envasos Lleugers de Benidorm

Mecànic Planta de Classificació d'Envasos Lleugers d'Alzira

Mecànic Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Picassent

Mecànic Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Castelló

Mecànic Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Benidorm

Mecànic Planta de Transferència de RU de Dènia

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o Títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2 en la família professional Electricitat i Electrònica o en la família professional Instal·lació i manteniment

Fase
Procés Finalitzat ( (En estar ja operativa la nova borsa de Mecànics de Planta de Residus (ID 185) es procedeix a finalitzar aquesta borsa. ) )
Adjunts

BORSA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D' TÈCNICS I TÈCNIQUES SUPERIORS D'INFORMÀTICA

Càrrecs

Tècnics/ques Superiors en Informàtica (Provincia de València)

Tècnics/ques Superiors en Informàtica (Provincia d'Alacant)

Tècnics/ques Superiors en Informàtica (Provincia de Castelló)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria Informàtica, Llicenciatura en Informàtica o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

Fase
Procés Finalitzat ( (En estar ja operativa la nova borsa de Tècnics Superiors en Informàtica (ID 180) es procedeix a finalitzar aquesta borsa. ) )
Adjunts

BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ENGINYER/A DE FORESTS

Càrrecs

Enginyer/a de Forests (província València)

Enginyer/a de Forests (província Castelló)

Enginyer/a de Forests (província Alacant)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Título universitario oficial de Ingeniería de Montes, o título universitario oficial de grado más título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones señaladas para el puesto

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa de Enginyers de Forests (ID 198) es procedeix a finalitzar aquesta borsa )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS

Càrrecs

Peons per a la Planta de Tractament de RU, Compostatge i Abocador Controlat de Villena

Peons per a la Planta de Transferència de RU i Envasos Lleugers de Benidorm

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers d'Alzira

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Picassent.

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Castelló

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Benidorm

Peons per a la Planta de Transferència de Dénia

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta de Residus (ID 184) es procedeix a finalitzar aquesta borsa. ) )
Adjunts

BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: LLICENCIATS/ES EN DRET

Càrrecs

Llicenciats/es en Dret (València)

Llicenciats/es en Dret (Alacant)

Llicenciats/es en Dret (Castelló)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Título universitario de Licenciatura en Derecho o bien, título universitario oficial de grado en Derecho más título oficial de master universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado.

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa de Llicenciats/as en Dret (ID 190) es procedeix a finalitzar aquesta borsa )
Adjunts

BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: ENGINYERS/RES TÈCNICS/ES D'OBRES PÚBLIQUES

Càrrecs

Enginyers/es Tècnics/es d'Obres Públiques (província de València)

Enginyers/es Tècnics/es d'Obres Públiques (província d'Alacant)

Enginyers/es Tècnics/es d'Obres Públiques (província de Castelló)

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques (ID 162) procedeix a finalitzar aquesta borsa. ) )
Adjunts

BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: LLICENCIATS/ES EN DRET

Càrrecs

Llicenciats/es en Dret (València)

Llicenciats/es en Dret (Alacant)

Llicenciats/es en Dret (Castelló)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Título universitario de Licenciatura en Derecho o bien, título universitario oficial de grado en Derecho más título oficial de master universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado.

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa de Llicenciats/as en Dret (ID 159) es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ENGINYER I ENGINYERES TÈCNICS INFORMÀTICS

Càrrecs

Enginyer/a Tècnic/a Informàtic (província de València)

Enginyer/a Tècnic/a Informàtic (província d'Alacant)

Enginyer/a Tècnic/a Informàtic (província de Castelló)

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria Tècnica Informàtica o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit o complides les condicions per a obtenir-ho abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite.

Fase
Procés Cancel·lat
Adjunts

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: AUXILIARS DE LABORATORI

Càrrecs

Auxiliars de Laboratori (província de València)

Auxiliars de Laboratori (provincia d'Alacant)

Auxiliars de Laboratori (provincia de Castelló)

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol de Tècnic de laboratori o Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de Laboratori (LOE) o equivalent, o complertes les condicions per a obtenir-los abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

Titulacions acadèmiques superiors a la de Cicle formatiu de grau mitjà sempre que estiguin relacionades amb les funcions del lloc de treball ofert i que s'acrediti que l'esmentada titulació superior suposa la superació de, almenys, 6 crèdits o equivalents (60 hores) en assignatures que impliquin pràctiques en laboratoris.

Fase
Procés Cancel·lat ( Es procedeix a la cancel·lació de la borsa conforme a l'III acord de la comissió de diàleg social del sector públic instrumental de la generalitat )
Adjunts

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ENGINYERS/ES DE CAMINS, CANALS I PORTS

Càrrecs

Valéncia

Alacant

Castelló

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyer/a de Camins Canals i Ports o bé títol universitari de grau que d'acord amb els plans d'estudi vigents habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit, o complertes les condicions per a obtenir-los abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposin del certificat que l'acredite.

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa d'Enginyers de Camins, Canals i Ports (ID 168) es procedeix a finalitzar aquesta borsa )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS

Càrrecs

Peons per a la Planta de Tractament de RU, Compostatge i Abocador Controlat de Villena

Peons per a la Planta de Transferència de RU i Envasos Lleugers de Benidorm

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers d'Alzira

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Picassent.

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Castelló

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Benidorm

Peons per a la Planta de Transferència de Dénia

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( (En estar ja operativa la nova bossa de Peons de Residus de Plantes (ID 161) es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ENGINYER/A DE FORESTS

Càrrecs

Enginyer/a de Forests (província València)

Enginyer/a de Forests (província Castelló)

Enginyer/a de Forests (província Alacant)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Título universitario oficial de Ingeniería de Montes, o título universitario oficial de grado más título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones señaladas para el puesto

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa d'Enginyers de Forests (ID 166) procedeix a finalitzar aquesta borsa. ) )
Adjunts

BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA

Càrrecs

ZONA GEOGRÀFICA ALACANT SUR (Baix Segura, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Alacantí)

ZONA GEOGRÀFICA ALACANT NORD (Marina Alta, Marina Baixa, Comtat, Alcoià, Alt Vinalopó)

ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA SUR (Safor, Vall Albaida, La Costera, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Ribera Baixa,)

ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA INTERIOR (Vall de Cofrentes, Plana Utiel-Requena, Rincón de Ademuz, Serranos)

ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA NORD (Camp del Túria, Camp Morvedre, Horta Nord, Horta Sud, Horta Oest, Valencia, Hoya de Buñol)

ZONA GEOGRÀFICA CASTELLÓ NORD (Els Ports, Baix Maestrat, Alt Maestrat)

ZONA GEOGRÀFICA CASTELLÓ SUR (Alt Mijares, Alt Palancia, Plana Baixa, Plana Alta, Alcalaten)

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

FP1 Técnico auxiliar en forestal, rama agraría

Capatàs forestal o bé cicle formatiu de grau mitjà de treballs forestals / Aprofitament i Conservació del medi natural o equivalent

Técnico en Trabajos Forestales y en Conservacion del Medio

Otro título de FP II o grado superior que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, estén relacionadas con las funciones del puesto de trabajo

Fase
Procés Finalitzat ( (En estar ja operativa la nova borsa d'Especialista en maneig de Flora i Fauna (ID 178) es procedeix a finalitzar aquesta borsa. ) )
Adjunts

Borsa de treball temporal de Enginyers/res Tècnics/ques Forestals

Càrrecs

Enginyer/a Tècnic/a Forestal (província València)

Enginyer/a Tècnic/a Forestal (província Castelló)

Enginyer/a Tècnic/a Forestal (província Alacant)

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

? Título universitario de Ingeniería Técnica Forestal o bien título universitario de grado que de acuerdo con los planes de estudio vigentes habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite.

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa d'Enginyers Tècnics Forestals (ID 165) procedeix a finalitzar aquesta borsa. ) )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS

Càrrecs

Peons per a la Planta de Tractament de RU, Compostatge i Abocador Controlat de Villena

Peons per a la Planta de Transferència de RU i Envasos Lleugers de Benidorm

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers d'Alzira

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Picassent.

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Castelló

Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Benidorm

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( Al estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta se procedeix a finalitzar esta borsa. )
Adjunts

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: TÈCNICS I TÈCNIQUES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

Càrrecs

Zona 1 P.N. Tinença de Benifassà (Pobla de Benifassà)

Zona 2 P.N. Penyagolosa (Vistabella) Monument Natural del Camí de les Useres (Vistabella)

Zona 3 P.N.Irta (Peníscola) P.N. Prat de Cabanes (Torre la Sal-Cabanes) P.N Desert de Les Palmes (La Bartola-Benicàssim)

Zona 4 Reserva Illes Columbretes (Castelló)

Zona 5 P.N.Espadán (Eslida) P.N. Calderona (Nàquera) CEA (marjal dels Moros-Sagunt

Zona 6 P.N.Albufera (El Palmar-València) P.N.Túria (Vilamarxant) Serveis centrals

Zona 7 P.N.Puebla de Sant Miquel (Pobla de Sant Miquel)

Zona 8 P.N. Hoces del Cabriel (Venta del Moro) P.N.Chera-Sot de Xera (Xera-Sot de Xera)

Zona 9 P.N. Font Roja (Alcoi) P.N.Mariola (Ull de Canals-Banyeres de Mariola) Paisatge Protegit Solana Benicadell (Alcoi) Paisatge Protegit Maigmó (Petrer)

Zona 10 P.N. Montgó (Dénia) P.N. Marjal Pego-Oliva (Pego)

Zona 11 P.N. Ifach (Calp) P.N.Serra Gelada (Alfàs del Pi) Paisatge Protegit Puig Campana (l'Alfàs del Pi)

Zona 12 P.N.La Mata (Torrevella) P.N.Hondo (Sant Felip Neri-Crevillent) P.N.Salinas Sta Pola (Santa Pola) P.N. Escalona (Oriola)

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

1. Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, o titulacions superiors, que habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc o equivalent.

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa de Educador Ambiental (ID 177) es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.

Càrrecs

Demarcació forestal Chelva.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Llíria.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Polinya del Xuquer.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Requena.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Xàtiva.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Alcoy.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Altea.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Crevillent.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Sant Mateo.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Vall d'Alba.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Segorbe.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa de PPVIF (ID 160) es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural

Càrrecs

Capatàs Demarcación Forestal Chelva

Capatàs Demarcación Forestal Lliria

Capatàs Demarcación Forestal Polinyà del Xúquer

Capatàs Demarcación Forestal Requena

Capatàs Demarcación Forestal Xàtiva

Capatàs Demarcación Forestal Alcoi

Capatàs Demarcación Forestal Altea

Capatàs Demarcación Forestal Crevillent

Capatàs Demarcación Forestal Sant Mateu

Capatàs Demarcación Forestal Vall d'Alba

Capatàs Demarcación Forestal Segorb

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Capatàs forestal o bé cicle formatiu de grau mitjà de treballs forestals / Aprofitament i Conservació del medi natural o equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova boRsa de Capatàs Forestal (ID 175) es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural

Càrrecs

Peó Forestal Demarcación Forestal Chelva

Peó Forestal Demarcación Forestal Llíria

Peó Forestal Demarcación Forestal Polinyà del Xúquer

Peó Forestal Demarcación Forestal Requena

Peó Forestal Demarcación Forestal Xàtiva

Peó Forestal Demarcación Forestal Alcoi

Peó Forestal Demarcación Forestal Altea

Peó Forestal Demarcación Forestal Crevillent

Peó Forestal Demarcación Forestal Sant Mateu

Peó Forestal Demarcación Forestal Vall d'Alba

Peó Forestal Demarcación Forestal Segorb

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova borsa de Peó Forestal (ID 174) es procedeix a finalitzar aquesta borsa )
Adjunts

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: TÈCNICS I TÈCNIQUES D'EDUCACIÓ AMBIENTALJULIO 2018

Càrrecs

Zona 1 P.N. Tinença de Benifassà (Pobla de Benifassà)

Zona 2 P.N. Penyagolosa (Vistabella) Monument Natural del Camí de les Useres (Vistabella)

Zona 3 P.N.Irta (Peníscola) P.N. Prat de Cabanes (Torre la Sal-Cabanes) P.N Desert de Les Palmes (La Bartola-Benicàssim)

Zona 4 Reserva Illes Columbretes (Castelló)

Zona 5 P.N.Espadán (Eslida) P.N. Calderona (Nàquera) CEA (marjal dels Moros-Sagunt

Zona 6 P.N.Albufera (El Palmar-València) P.N.Túria (Vilamarxant) Serveis centrals

Zona 7 P.N.Puebla de Sant Miquel (Pobla de Sant Miquel)

Zona 8 P.N. Hoces del Cabriel (Venta del Moro) P.N.Chera-Sot de Xera (Xera-Sot de Xera)

Zona 9 P.N. Font Roja (Alcoi) P.N.Mariola (Ull de Canals-Banyeres de Mariola) Paisatge Protegit Solana Benicadell (Alcoi) Paisatge Protegit Maigmó (Petrer)

Zona 10 P.N. Montgó (Dénia) P.N. Marjal Pego-Oliva (Pego)

Zona 11 P.N. Ifach (Calp) P.N.Serra Gelada (Alfàs del Pi) Paisatge Protegit Puig Campana (l'Alfàs del Pi)

Zona 12 P.N.La Mata (Torrevella) P.N.Hondo (Sant Felip Neri-Crevillent) P.N.Salinas Sta Pola (Santa Pola) P.N. Escalona (Oriola)

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

1. Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, o titulacions superiors, que habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc o equivalent.

Fase
Procés Cancel·lat ( Proceso Cancelado ( Proceso cancelado por los cambios legales introducidos por la firma del III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat relativo a criterios generales de aplicación a la constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo temporal en el sector público instrumental de la Generalitat (2018/7801). )
Adjunts

Bosses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.

Càrrecs

Demarcació forestal Chelva.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Llíria.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Polinya del Xuquer.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Requena.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Xàtiva.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Alcoy.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Altea.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Crevillent.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Sant Mateo.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Vall d'Alba.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Demarcació forestal Segorbe.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I.

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d´escolaritat

Primer cicle de l'ESO o titulació equivalents.

Fase
Procés Cancel·lat ( Procés cancel·lat pels canvis legals introduïts per la signatura del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat relatiu a criteris generals d'aplicació a la constitució i funcionament de les borses d'ocupació temporal en el sector públic instrumental de la Generalitat (2018/7801). S'ha obert el termini d'inscripció per a una nova borsa adaptada a la normativa vigent. Es poden inscriure fins al proper 2019.02.28 en el següent enllaç: https://empleo.portalvaersa.com/es/Bolsas/EnProceso#Bolsa69 )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS. (Peons per a la planta de tractament de RU, compostatge i abocador controlat de Villena)

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( Segons l'acordat en la reunió de la comissió de contractació i en estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS. (Peons per a la planta de classificació d'envasos de Picassent)

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( Segons l'acordat en la reunió de la comissió de contractació i en estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS. (Peons per a la planta de classificació de classificació d'envasos lleugers de Castelló)

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( Segons l'acordat en la reunió de la comissió de contractació i en estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS. (Peons per a la planta de tractament de làmpades i acumuladors d'energia de Bunyol)

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( Segons l'acordat en la reunió de la comissió de contractació i en estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS. (Peons per a la planta de transferència de RU de Benidorm)

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( Segons l'acordat en la reunió de la comissió de contractació i en estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS. (Peons per a l'abocador d'Aspe-Villena)

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( Segons l'acordat en la reunió de la comissió de contractació i en estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS. (Peons per a la planta de classificació d'envasos lleugers d'Alzira)

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( Segons l'acordat en la reunió de la comissió de contractació i en estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS.

Càrrecs

Peons per a la planta de classificació d'envasos lleugers d'Alzira

Peons per a l'abocador d'Aspe-Villena

Peons per a la planta de transferència de RU de Benidorm

Peons per a la planta de tractament de làmpades i acumuladors d'energia de Bunyol

Peons per a la planta de classificació de classificació d'envasos lleugers de Castelló

Peons per a la planta de classificació d'envasos de Picassent

Peons per a la planta de tractament de RU, compostatge i abocador controlat de Villena

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( Segons l'acordat en la reunió de la comissió de contractació i en estar ja operativa la nova borsa de Peons de Planta es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

 BOSSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE VETERINARIS

Càrrecs
Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

títol de llicenciat en Veterinària o equivalent

Fase
Procés Finalitzat ( En estar ja operativa la nova bossa de Veterinaris es procedeix a finalitzar aquesta borsa. )
Adjunts

 BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES

Càrrecs
Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

1. -Diplomat en Enginyeria Tècnica Agrícola o equivalent o Enginyer Agrònom o equivalent

Fase
Procés Finalitzat
Adjunts

PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS, PERSONAL DEL GRUP E, PER TREBALLS FORESTALS I DE CONSERVACIÓ DE MEDI NATURAL PROVÍNCIA D´ALACANT

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

CERTIFICAT educació primària (LOGSE)

CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-

1º Cicle d' E.S.O.

Fase
Procés Finalitzat ( Constituïda nova Borsa )
Adjunts

PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS, PERSONAL DEL GRUP E, PER TREBALLS FORESTALS I DECONSERVACIÓ DE MEDI NATURAL PER A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ.

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

CERTIFICAT educació primària (LOGSE)

CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-

1º Cicle d' E.S.O.

Fase
Procés Finalitzat ( Constituïda nova Borsa )
Adjunts

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS, PERSONAL DEL GRUP E, PER TREBALLS FORESTALS I DECONSERVACIÓ DE MEDI NATURAL PER A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

CERTIFICAT educació primària (LOGSE)

CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-

1º Cicle d' E.S.O.

Fase
Procés Finalitzat ( Constituïda nova Borsa )
Adjunts

BOSSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL OPERARIS DE L'PPIF. PRESTACIÓ PREVENTIVA DAVANT DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS (SVPIF). 28/04 / 17VIGILANT OBSERVATORI FORESTAL / OPERARIS DE LES UNITATS DE PREVENCIÓ* Es requereix Carnet B per a tots els aspirants, El Carnet Tipus A s'exigirà quan el lloc a cobrir sigui per a les unitats motoritzades. (Se sol·licitarà en aquest moment).

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

CERTIFICAT educació primària (LOGSE)

CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-

1º Cicle d' E.S.O.

Fase
Procés Finalitzat ( Constituïda nova Borsa )
Adjunts

Borsa de Peons Plantes. Definició del Procés 6/3/17.

Càrrecs
Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

CERTIFICAT educació primària (LOGSE)

CERTIFICAT escolaritat -de qualsevol època-

1º Cicle d' E.S.O.

Fase
Procés Finalitzat
Adjunts