Llistat

BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MARINER GUARDAPESCA( Zona 2: Parc Natural Serra Gelada y el seu entorn litoral (Altea) )

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 22/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***8875** DANIEL GILABERT MONCHO 76,290 Si
2 ***9923** JOAN SEGOVIA MARTÍNEZ 74,220 Si
3 ***2161** GINES BARCELO SERRANO 49,740 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa