Llistat

Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería ( Oficial de 1ª d'obra de Paleta Demarcació Chelva )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***5428** JOAQUIN LOPEZ HERNANDEZ 69,570 Si Contratado
2 ***6177** RAMON GOMEZ GARCIA 61,570 Si Contratado
3 ***4909** JOSÉ VICTOR FAULI RUBIO 56,970 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
4 ***7823** EMILIO JOSÉ JOVER RUIZ 54,420 Si
5 ***4676** JOSE MARTÍNEZ MASCARELL 52,860 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
6 ***6919** JUAN GONZÁLEZ MARI 49,980 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
7 ***3865** PABLO SÁNCHEZ TOLEDO 40,000 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
8 ***5532** MIGUEL GARRIDO ROCA 39,720 Si Contratado en otra demarcación
9 ***8038** NOELIA PALMA TORRES 38,650 Si Renuncia Injustificada
10 ***6326** HECTOR CAÑIGUERAL COSIN CAÑIGUERAL COSIN 60,580 No
11 ***8134** SERGIO CARRASCOSA IBORRA 34,000 Si
12 ***5131** FRANCISCO JOSE SANCHEZ HURTADO 21,300 No
13 ***7714** MARIA ISABEL CASARES LÓPEZ 20,500 No
14 ***4577** SERGIO CARRASCOSA ESTELLÉS 17,940 No