Llistat

Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería ( Oficial de 1ª d'obra de Paleta Demarcació Polinya del Xuquer )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***9127** JORGE ALONSO TEODORO 68,850 Si
2 ***4001** JORGE PERALES VIDAL 67,180 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
3 ***1980** MANUEL SANCHEZ MARTOS MARTOS 65,780 Si
4 ***0712** SALVADOR FURIO GENOVES 59,890 Si
5 ***5613** JOSE MANUEL CATALAN FERRER 57,940 Si
6 ***4676** JOSE MARTÍNEZ MASCARELL 52,860 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
7 ***6919** JUAN GONZÁLEZ MARI 49,980 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
8 ***8659** CARLOS MARTÍ SERRA 46,420 No
9 ***9425** ISABEL MARTINEZ FERNANDEZ 46,120 Si
10 ***3865** PABLO SÁNCHEZ TOLEDO 40,000 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
11 ***4868** JOSEP MARIA OLTRA HUGUET 57,800 Si
12 ***0211** RAFAEL ORTEGA CARAÑANA 51,000 No
13 ***9283** BERNARDO DOMENECH PELLICER 46,950 No
14 ***0229** MIGUEL PONS ESTRUCH 43,480 No
15 ***3409** JOAQUÍN ARTUÑEDO FERRANDO 38,420 No
16 ***8134** SERGIO CARRASCOSA IBORRA 34,000 Si
17 ***3161** MARIO VIDAL NAVARRO 30,570 No Mostrar requisitos no cumplidos
18 ****5374* ALLAL ROUDANE ROUDANE 29,650 No
19 ***5494** MARIANO BIENDICHO VILLALBA 21,190 No
20 ***4443** FRANCISCA GARCIA MUNÑOZ 46,120 Si Renuncia Injustificada
21 ***3975** PAU PAYA BALLESTER 39,930 Si Renuncia Injustificada