Llistat

Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería ( Oficial de 1ª d'obra de Paleta Demarcació Vall d'Alba )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***8816** BORJA RODRÍGUEZ CAMESELLE 90,120 Si Renuncia Injustificada
2 ***7643** FERNANDO AMADOR REQUENA 75,790 Si Contratado
3 ***6072** ELADIO GARGALLO GUAL 60,190 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
4 ***4909** JOSÉ VICTOR FAULI RUBIO 56,970 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
5 ***9749** GERARD BERENGUER CARRERAS 56,140 Si Contratado
6 ***4676** JOSE MARTÍNEZ MASCARELL 52,860 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
7 ***9749** SERGI BERENGUER CARRERAS 51,650 No
8 ***8938** SERGIO ROCA HENS 46,240 No
9 ***0387** MIGUEL PARDO MARTINEZ 59,570 No
10 ***7000** ENRIQUE BELLMUNT FOLCH 52,420 No
11 ***0867** ANTONIO MAICAS SAFONT 45,710 No
12 ***7192** JOAQUIM FRANCESC FERRER CARRILLO 41,720 No
13 ***8134** SERGIO CARRASCOSA IBORRA 34,000 Si
14 ***4835** RAMON APARICIO CHORQUES 28,570 No
15 ***1281** AMADEO OJALBO MARTIN 54,570 Si Mostrar requisitos no cumplidos
16 ***0438** FELIPE BALAGUER EDO 63,640 Si Renuncia Injustificada