Llistat

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL( Enginyers/es Tècnics/ques Industrials (Província d'Alacant) ) Perfil:Específico

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***2437** PAULA DE LOS DESAMPARADOS RESINO BORJA 57,280 No
2 ***9163** GERARD ESPITIA BLANCH 55,810 Si
3 ***0983** RAMÓN BERENGUER PRIETO 54,600 Si
4 ***8537** SERGI IB+AÑEZ REIG 52,800 Si
5 ***5659** ANTONIO SORIANO PÉREZ 51,110 Si
6 ***0309** EMILIO LLORCA MARZAL 48,140 Si
7 ***6769** MARÍA PILAR SÁNCHEZ JIMÉNEZ 46,650 Si
8 ***2428** LAURA MARÍA MONTOYO MARCH 46,450 Si
9 ***3796** SARA NAVARRO BENEITO 44,360 No Mostrar requisitos no cumplidos
10 ***3325** ESTHER VIDAL VIDAL 44,320 Si
11 ***5401** RICARDO MARÍ SORIANO 30,540 Si