Llistat

BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: ENGINYERS/RES TÈCNICS/ES D'OBRES PÚBLIQUES( Enginyers/es Tècnics/es d'Obres Públiques (província d'Alacant) ) Perfil:Parte Especifica

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 1


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***9490** RAMÓN AUÑÓN VALERO 89,500 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
2 ***0161** ROQUE GINER TELLO 85,500 Si
3 ***3117** FRANCISCO CASTILLO LASALA 71,400 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
4 ***7108** ARMANDO VELARDE GAMON 70,800 Si Contratado en otra demarcación
5 ***4912** MANUEL GIL DE BERNABÉ DÍAZ 68,500 Si Contratado en otra demarcación
6 ***2331** LAURA MATARREDONA DESANTES 63,400 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
7 ***7069** EDUARDO MARTÍNEZ GILABERT 61,500 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
8 ***5211** MIRIAM JUAN BERNA 59,000 Si
9 ***2082** ALFONSO ROCAMORA BROCAL 57,700 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
10 ***7889** ALEJANDRO BENGOCHEA AUÑÓN 41,000 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa