Llistat

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ARQUITECTE/A TÈCNIC/A( Arquitecte/a Tècnic/a (Castelló) ) Perfil:Especifico

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***7056** RUBÉN GIL REAL 64,330 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
2 ***2618** ADRIANA CASTELLESE MONZO 53,350 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos