Llistat

BORSA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D' ESPECIALISTA EN MECANITZACIÓ DOCUMENTACIÓ

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 28/05/2022

Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***7050** ALEJANDRA DUARTE SORIA 48,800 Si Mostrar requisitos no cumplidos
2 ***0951** MIREIA MARTÍNEZ SELMA 45,500 Si Acepta llamamiento
3 ***0889** MIGUEL ALAYRACH MARTÍNEZ 45,000 Si
4 ***8852** PAULA SOLER SERRA 39,500 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
5 ***6328** ROSA CAÑAMERO LUCENA 38,500 Si Acepta llamamiento