Llistat

BORSA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ARXIVÍSTICA( Tècnic/a Especialista en Arxivística (província d´Alacant) ) Perfil:Especifico

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***6667** MARIA INMACULADA MAYOR GONZALEZ 88,010 Si
2 ***1296** DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 68,740 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
3 ***2252** ALEJANDRO BOIGUES LUJÁN 56,260 Si Contratado en otra demarcación Mostrar requisitos no cumplidos
4 ***0159** EMILIO RICO BAILÉN 47,750 Si
5 ***6352** LAURA JUAREZ ALVAREZ 46,420 Si
6 ***7050** ALEJANDRA DUARTE SORIA 46,400 Si Mostrar requisitos no cumplidos
7 ***9343** FRANCISCA MARÍA MOLINA PARDO 45,500 Si
8 ***9316** MARIA NEUS GARCIA VIDAL 45,020 Si
9 ***2388** IRENE BAS GARCÍA 41,210 Si Mostrar requisitos no cumplidos
10 ***5558** EVA MARÍA ROA GARCÍA 41,140 Si
11 ***5199** JOSE SANZ CERVERA 38,860 Si