Llistat

BORSA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TÈCNICS/ES SUPERIORS EN COMUNICACIÓ( Tècnics/es Superiors en Comunicació (Provincia d'Alacant) ) Perfil:Específico

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***9901** ISMAEL MARCO CARRILLO 80,600 Si Contratado en otra demarcación
2 ***3859** MERCEDES DURÁ LIZÁN 76,560 Si Contratado en otra demarcación
3 ***4694** MARÍA DEL CARMEN GARCÍA SANTURDE 74,780 Si
4 ***1308** RAQUEL MARTÍNEZ SAINZ 73,850 Si
5 ***7338** ESTHER MARÍN RAMOS 73,660 Si
6 ***1471** ALBA CRESPO MOLTÓ 67,310 No
7 ***2712** SARA BATRES PÉREZ 65,790 Si
8 ***5054** VICTOR VIDAL TECLES 65,500 Si
9 ***2400** ALEJANDRO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 64,930 Si Mostrar requisitos no cumplidos
10 ***3322** IGNACIO GARCÍA CAMPOS 64,830 Si
11 ***2925** ALMUDENA RIBES MIÑANA 64,800 Si
12 ***2496** JUAN JOSE BENITEZ CERCOS 63,430 Si
13 ***8097** MARÍA SEGUÍ MORENO 62,960 Si
14 ***6044** MARINA LÓPEZ RODENAS 62,480 Si Mostrar requisitos no cumplidos
15 ***9519** CELIA GIMENO BAS 61,560 Si
16 ***9408** FRANCISCO BALLESTER BORRELL 60,860 Si Mostrar requisitos no cumplidos
17 ***6874** IGNACIO LIÑÁN GÓMEZ 60,500 Si
18 ***8182** MERCEDES MAIRA NICOLAU ABAD 58,760 Si
19 ***2353** ESTEFANÍA BERMEJO SALES 58,630 No
20 ***2683** ANTONIO NAVARRO ROMERO 58,440 No
21 ***0889** MIGUEL ALAYRACH MARTÍNEZ 56,960 Si
22 ***8164** IRENE LLORET PERALTA 56,890 No
23 ***9467** LUCIA UBEDA RAMOS 56,280 No
24 ***8369** SILVIA LÓPEZ TALENS 47,570 Si
25 ***6149** MARTA ARMERO VALERA 47,170 No Mostrar requisitos no cumplidos
26 ***9659** MARÍA GUTIÉRREZ CORREAS 43,030 No