Llistat

Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Llíria )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 85,950 Si Contratado en otra demarcación
2 ***5417** ROBERTO CAMPOS MIRET 77,400 Si Mostrar requisitos no cumplidos
3 ***1029** BERNARDINO ORTIZ LOPEZ 71,480 Si Mostrar requisitos no cumplidos
4 ***9758** RAUL FUENTES PUNZANO 70,590 Si Mostrar requisitos no cumplidos
5 ***1541** FERNANDO CASTELLANOS FERNANDEZ 63,380 Si Mostrar requisitos no cumplidos
6 ***5317** DANIEL GUIJARRO ZAPLANA 60,940 Si Renuncia Injustificada
7 ***1816** JUAN CALIXTO FELIS PINEDA 60,890 No
8 ***7566** ANTONIO SORIANO YUSTE 60,390 Si
9 ***6637** JESUS ANDRES REDON 59,950 No
10 ***4292** PABLO VILLANUEVA GONZALEZ 59,880 No
11 ***0121** MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ 59,680 No
12 ***7414** LUIS DOMINGUEZ AMORES 57,980 No
13 ***1083** FRANCISCO CAMPOS DOMINGO 55,020 No
14 ***3057** VICTOR RAMON HEREU GIMENO 54,300 Si
15 ***8441** EDUARDO TORRES PALLRADÓ 54,000 Si
16 ***8092** ESTEFANIA MIÑANA GALINDO 51,590 No
17 ****5032* CARLOS FRANCISCO MENDONÇA NUNES . 48,990 No
18 ***5215** CÈSAR DOMINGO PUIG 48,880 No
19 ***2473** JESÚS BOIX VALERA 48,150 Si
20 ***6314** JUAN ESTEBAN PERIS VILLALBA 47,180 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
21 ***9139** JAVIER ESCRICH SOTOS 47,180 Si Mostrar requisitos no cumplidos
22 ***1452** MANUEL ROSALES ALBA 46,400 No Mostrar requisitos no cumplidos
23 ***2927** PATRICIA BERNAL CHUECO 46,180 No
24 ***5724** CARLOS ORTEGA VILLAR 45,750 No
25 ***0248** JOSE ANTONIO VIDAL LAMBIES 43,880 No
26 ***8827** JESUS MARTINEZ VILLA 42,920 Si
27 ***7371** RAMON GARCIA AGUILERA 42,580 Si
28 ***5131** FRANCISCO JOSE SANCHEZ HURTADO 42,100 No
29 ***0357** JUAN ARNAL NAVARRO 41,530 No
30 ***9761** JOSE MANUEL CASANOVA CALVETE 37,970 No
31 ***8496** LUIS MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ 37,900 No
32 ***7212** JOSE LUIS NAVARRO FERRER 37,390 No
33 ***4919** JAVIER MURGUI LLORENTE 36,000 No
34 ***7878** EMILIO SOLER FERRER 34,780 Si
35 ***3879** VANESSA MARTÍNEZ GASCÓ 32,480 No
36 ***8475** FRANCISCO JOSÉ MARTÍ MERINO 31,200 No
37 ***3722** FERRAN ANDREU VILA 49,130 No Mostrar requisitos no cumplidos
38 ***3022** FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 38,120 No Mostrar requisitos no cumplidos