Llistat

Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Polinya del Xuquer )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 85,950 Si Contratado en otra demarcación
2 ***4001** JORGE PERALES VIDAL 77,500 Si
3 ***2157** JOSE GOMEZ TALENS 74,800 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
4 ***4868** JOSEP MARIA OLTRA HUGUET 72,560 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
5 ***1029** BERNARDINO ORTIZ LOPEZ 71,480 Si Mostrar requisitos no cumplidos
6 ***5317** DANIEL GUIJARRO ZAPLANA 60,940 Si Renuncia Injustificada
7 ***0121** MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ 59,680 No
8 ***3057** VICTOR RAMON HEREU GIMENO 54,300 Si
9 ***7988** JOSE VICENTE GIMENEZ LLORCA 54,200 Si Contratado en otra demarcación Mostrar requisitos no cumplidos
10 ***1092** CARLOS FERRER CALATAYUD 50,750 Si Mostrar requisitos no cumplidos
11 ***9425** ISABEL MARTINEZ FERNANDEZ 49,210 Si
12 ***2473** JESÚS BOIX VALERA 48,150 Si
13 ***3409** JOAQUÍN ARTUÑEDO FERRANDO 47,320 No
14 ***6314** JUAN ESTEBAN PERIS VILLALBA 47,180 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
15 ***0229** MIGUEL PONS ESTRUCH 46,580 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
16 ***6556** ENRIC POVEDA GARCIA 45,980 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
17 ***6229** ALFREDO GARCIA PERIS 45,780 Si Mostrar requisitos no cumplidos
18 ***5724** CARLOS ORTEGA VILLAR 45,750 No
19 ***7158** JOSE JOAQUIN POBLADOR ADAM 45,500 No
20 ***3975** PAU PAYA BALLESTER 44,990 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
21 ***0248** JOSE ANTONIO VIDAL LAMBIES 43,880 No
22 ***4443** FRANCISCA GARCIA MUNÑOZ 43,700 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
23 ***3641** JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA 43,580 Si
24 ***0477** RAFAEL SIMÓN GARCIA 38,000 Si
25 ***4001** JOSE PASTOR GINER 31,200 No