Llistat

Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Crevillent )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***8558** IVAN RUANO OLIVER 76,420 Si Renuncia Injustificada
2 ***7289** ANTONIO SAEZ MOÑINO 67,490 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
3 ***6216** LUIS FERNANDO SEMPERE GUILLEN 57,980 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
4 ***1612** GENARO ANTONIO MONTOYO GARCIA 51,900 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
5 ***2688** JUAN JOSE ORTEGA MUÑOZ 50,980 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
6 ***0836** JOSÉ MIGUEL FERRIZ ROMERO 47,780 Si Mostrar requisitos no cumplidos
7 ***1657** LEANDRO PÉREZ GARCÍA 47,700 No
8 ***6556** ENRIC POVEDA GARCIA 45,980 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
9 ***4235** JORGE FERRER LORENTE 44,560 No
10 ***7449** AMADOR REAL REAL 43,800 Si Renuncia Injustificada
11 ***3641** JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA 43,580 Si
12 ***8341** JORDI GUILL SOUSA 43,200 Si
13 ***2350** RAUL ARNAIZ JOAQUIN 40,800 Si
14 ***7445** ALEJANDRO ARACIL PAYÁ 38,580 No
15 ***6581** JOSE ALEJANDRO PASCUAL BOU 37,910 No
16 ***9350** GUILLERMO SELVA JIMÉNEZ 33,750 No
17 ***6395** BORJA ALEJANDRO ALMODOVAR CREMADES 31,200 No