Llistat

Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Sant Mateu )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 22/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 85,950 Si Contratado en otra demarcación
2 ***7643** FERNANDO AMADOR REQUENA 81,400 Si
3 ***7926** JOSE ROSELL QUINTANILLA 77,180 Si Contratado en otra demarcación
4 ***6072** ELADIO GARGALLO GUAL 71,870 Si
5 ***4689** FERNANDO PALOMARES FERNANDEZ 63,500 Si Contratado en otra demarcación
6 ***7192** JOAQUIM FRANCESC FERRER CARRILLO 57,500 No
7 ***9111** FERNANDO MONFORT PRADES 52,940 No
8 ***6314** JUAN ESTEBAN PERIS VILLALBA 47,180 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
9 ***8938** SERGIO ROCA HENS 39,140 No
10 ***0402** ROBERTO IBAÑEZ APARICI 37,580 No
11 ***6589** RAÚL GUIJO LÓPEZ 32,200 No