Llistat

BORSA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D' ENGINYERS TÈCNICS D'INFORMÀTICA( Enginyer/a Tècnic/a Informàtic (província de València) ) Perfil:perfil sistemas

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 28/05/2022


Ordre de crida DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres Estat
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas

Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte

Ordre de crida DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres Estat
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas