Llistat de no admesos

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ENGINYERS/ES DE CAMINS, CANALS I PORTS( Alacant ) Perfil:Hidráulica e Hidrología

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 1


Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres