Llistat de no admesos

Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Alcoy.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 8
Puestos Pendientes: 0


Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
1 ***6216** ANGEL ORTIZ DEL VALLE 53,680 Si
2 ***0753** MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ARCAZ 49,780 Si
3 ***2749** ELOY PÉREZ PUERTAS 35,780 Si
4 ***7083** FRANCISCO VERDU CARBONELL 28,730 Si
5 ***6044** ALEJANDRO RUEDA CORREA 24,730 Si
6 ***9724** DANIEL PEREZ SAEZ 19,060 No
7 ***1936** JOSÉ DOMÍNGUEZ BENITO 0,800 No