Llistat de no admesos

Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Sant Mateo.Información sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 22/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
1 ***9946** ADRIAN GUERRAS MIQUEL 37,780 Si
2 ***1336** MARC PINELL BUSQUETS 26,260 Si
3 ***9724** DANIEL PEREZ SAEZ 19,060 No