Actives

La puntuació de l'autobaremació obtinguda pel candidat/a en el moment de la inscripció en una oferta i/o borsa només serà modificada a la baixa en el procés de valoració dels candidats a realitzar per l'empresa

PEÓ DE RESIDUS Planta de tractament de Residus d'Enllumenat i Acumuladors d'Energia de Bunyol)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball
Grup Professional
Grup E
Estat
Finalitzat termini de recepció de currículums