Històric

ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A (2 PLACES)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball

AV.CORTS VALENCIANES,20 (VCIA) ( Valencia - Valencia )

Estat
Procés cancel·lat

CAP DE PLANTA (Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Picassent)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball

PLANTA ENVASES PICASSENT ( Picassent - Valencia )

Estat
Procés finalitzat

CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball

AV.CORTS VALENCIANES,20 (VCIA) ( Valencia - Valencia )

Estat
Procés finalitzat

ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball

AV.CORTS VALENCIANES,20 (VCIA) ( Valencia - Valencia )

Estat
Procés finalitzat

CAP DE MANTENIMENT DE PLANTES DE RESIDUS DE VAERSA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball

AV.CORTS VALENCIANES,20 (VCIA) ( Valencia - Valencia )

Estat
Procés finalitzat

ELECTRICISTA (Planta de Tractament de Residus Urbans, Compostatge i Abocador Controlat de Rebutjos de Villena)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball
Estat
Procés finalitzat

TÈCNIC/A DE NÒMINES RR.HH (Área de Recursos Humans)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball
Estat
Procés finalitzat

PEÓ QUALIFICAT PER A l'EXECUCIÓ DE TASQUES EN L'ÀMBIT AGRARI

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball
Estat
Procés finalitzat

PEÓ DE RESIDUS (Planta de Transferència d'Envasos de Benidorm)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball
Estat
Procés finalitzat

PEÓ DE RESIDUS (Planta de Tractament de Residus Urbans, Compostatge i Abocador Controlat de Rebutjos de Villena)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball
Estat
Procés finalitzat

AUXILIAR DE LABORATORI

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball

LAB.DIAGNOST.SAN.VEGETAL SILLA ( Silla - Valencia )

Estat
Procés finalitzat

PEÓ DE RESIDUS (Planta de Classificació d'Envasos Lleugers d'Alzira)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball
Estat
Procés finalitzat

PEÓ DE RESIDUS (Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Picassent)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball
Estat
Procés finalitzat

TÈCNIC/A MITJÀ/NA EQUIP DE COORDINACIÓ DE PARCS NATURALS. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. TORN: PROMOCIÓ INTERNA.

Càrrecs

TÈCNIC/A MITJÀ/NA EQUIP DE COORDINACIÓ DE PARCS NATURALS

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria Tècnica, Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball.

Fase
Procés Finalitzat

2 ANALISTES DE FAUNA ADSCRITS Al CENTRE DE CONSERVACIÓ D'ESPÈCIES DULCIAQÜÍCOLES DEL PALMAR 40/3967 Centre de Conservació d'espècies Dulciaqüícoles del Palmar (Província de València)

Càrrecs

2 ANALISTES DE FAUNA ADSCRITS Al CENTRE DE CONSERVACIÓ D'ESPÈCIES DULCIAQÜÍCOLES DEL PALMAR 40/3967

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

? Título de bachiller, formación profesional de segundo grado o certificado de profesionalidad de nivel 3 en la familia de gestión de recursos naturales o del medio natural, o estudios de nivel superior que le habilite para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite

Fase
Procés Finalitzat

1 TÈCNIC/A MITJÀ EQUIP SEGUIMENT DE FAUNA 40/3967 Centre de Recuperació de Fauna “El Saler” (Província de València)

Càrrecs

1 TÈCNIC/A MITJÀ EQUIP SEGUIMENT DE FAUNA 40/3967

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Título universitario de Ingeniería Técnica o Diplomatura, o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite

Fase
Procés Finalitzat

CONCURS DE MÈRITS/ TRASLLAT INTERN: 1 ADMINISTRATIU/VA (ASSISTÈNCIA TÈCNICA PPVIF) I 1 ADMINISTRATIU/VA (CAÇA I PESCA)

Càrrecs

1 ADMINISTRATIU/VA (ASSISTÈNCIA TÈCNICA PPVIF) I 1 ADMINISTRATIU/VA (CAÇA I PESCA)

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

Título de Bachiller o título de Técnico superior de formación profesional o certificado de profesionalidad de nivel 3 en la familia profesional Administración y Gestión o equivalente

Fase
Procés Cancel·lat

LLOC: CAP DE L’ÀREA DE PROJECTES I ENGINYERIA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: PROMOCIÓ INTERNA CONTRACTACIÓ TEMPORAL: INTERINITAT MENTRES DURA EL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL LLOC INCLÒS EN LA OEP DE L’ANY 2019

Càrrecs

CAP DE L’ÀREA DE PROJECTES I ENGINYERIA

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Título universitario oficial de licenciatura, ingeniería, arquitectura, o equivalente o bien, título universitario oficial de grado más título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones señaladas para el puesto.

Título universitario oficial de ingeniería técnica, diplomatura universitaria, título de arquitectura técnica o equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones señaladas para el puesto.

Fase
Procés Finalitzat
Adjunts

LLOC: 2 ENGINYERS /AS TÈCNICS/ES FORESTALS (UNITAT TÈCNICA D'ANÀLISIS I SEGUIMENT D'INCENDIS FORESTALS). PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. TORN: PROMOCIÓ INTERNA.

Càrrecs

2 ENGINYERS /AS TÈCNICS/ES FORESTALS (UNITAT TÈCNICA D'ANÀLISIS I SEGUIMENT D'INCENDIS FORESTALS)

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Título universitario de Ingeniería Técnica Forestal o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite.

Fase
Procés Cancel·lat

2 ADMINISTRATIUS/ES. Reclasificació en l'encarrec 40/3889

Càrrecs

2 ADMINISTRATIUS/ES ENCÀRREC 40/3889

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

Título de Bachiller o título de Técnico superior de formación profesional o certificado de profesionalidad de nivel 3 en la familia profesional Administración y Gestión o equivalente

Fase
Procés Finalitzat
Adjunts

3 TÈCNICS/AS COORDINADOR D'EQUIP (VINYEDO, PAC Y CTD’s) Reclasificació en l'encàrrec 40/3889

Càrrecs

3 TÈCNICS/AS COORDINADOR D'EQUIP (VINYEDO, PAC Y CTD’s) 40/3889

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria Tècnica Agrícola, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Procés Finalitzat

EMISORISTAS CPIF

Càrrecs

1 EMISORISTA CENTRAL DE EMERGENCIAS VALENCIA I 1 EMISORISTA CENTRAL DE EMERGENCIAS CASTELLÓ

Grup Professional
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Procés Cancel·lat

COORDINADOR/A DE PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA D'INCENDIS FORESTALS PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. TORN: PROMOCIÓ INTERNA.

Càrrecs

1 Coordinador/a de Prevenció i Vigilancia del PPVIF per a la zona Nord de la província de Castelló (Ubicació municipi base Morella) *Aquest lloc està previst per a la campanya del PPVIF 2020-2022 supeditat en tot moment al plec de prescripcions tècniques de la nova encomana de gestió

1 Coordinador/a de Prevención i Vigilancia del PPVIF per a la zona Sud de la província de Castelló (Ubicació municipi base Segorbe)

1 Coordinador/a de Prevenció i Vigilància del PPVIF per a la quarta demarcació forestal de la província de València (Ubicació municipi base Alzira)

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Graduado escolar, graduado en educación secundaria (ESO), formación profesional de primer grado, certificado de profesionalidad de nivel 2 de la familia profesional correspondiente o equivalente

Fase
Procés Finalitzat
Adjunts

LLOC: PREFECTURA DEL DEPARTAMENT FINANCER (F020001) PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: PROMOCIÓ INTERNA CONTRACTACIÓ TEMPORAL: INTERINITAT MENTRE DURA EL PROCÉS DEFINITIU DE SELECCIÓ

Càrrecs

PREFECTURA DEL DEPARTAMENT FINANCER

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial de llicenciatura en Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials o equivalent o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Procés Finalitzat

CONCURS DE MÈRITS/TRASLLAT INTERN DE LOS PUESTOS DE EDUCADOR/A AMBIENTAL (12 PLAZAS) Y 1 EDUCADOR/A AMBIENTAL CORRETORNS

Càrrecs

EDUCADOR/A AMBIENTAL

Grup Professional
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria Tècnica, Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball.

Fase
Procés Finalitzat

LLOC:TÈCNIC/A CENTRE DE RECUPERACIÓ FORN DEL VIDRE (R070018) PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: PROMOCIÓ INTERNA CONTRACTACIÓ TEMPORAL: INTERINITAT MENTRE DURA EL PROCÉS D'INCAPACITAT TEMPORAL

Càrrecs

TÈCNIC/A CENTRE DE RECUPERACIÓ FORN DEL VIDRE

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Título universitario de Ingeniería Técnica o Diplomatura, o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite

Fase
Procés Finalitzat

PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: PROCÉS DE SELECCIÓ INTERN PER A COBERTURA TEMPORAL LLOC: TÈCNICA/O DE RECURSOS HUMANS (F010017) DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Càrrecs

TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Título universitario oficial de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica o equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones del puesto de trabajo

Fase
Procés Finalitzat

LLOC: CAP/A de XARXA D'ECOPARCS CONSORCIADA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: PROMOCIÓ INTERNA CONTRACTACIÓ TEMPORAL: INTERINITAT MENTRE DURA EL PROCÉS DEFINITIU DE SELECCIÓ

Càrrecs

CAP/A DE XARXA D'ECOPARCS CONSORCIADA

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Grup A: Títol universitari oficial de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent o bé, títol universitari de grau més títol oficial de master universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball. Grup B: Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball. Preferentment: Enginyeries Tècniques o Superiors de les especialitats: Industrial, Agronòmica, Camins, Organització Industrial o Química o la seua equivalència en graus de la mateixa especialitat conforme a l'establit en l'apartat anterior.

Fase
Procés Finalitzat