Borses de Treball Provisionals
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESITAT DE COORDINADORS SEGURETAT I SALUT
267
Càrrecs

Coordinadors Seguretat i Salut (Provincia de València)

Coordinadors Seguretat i Salut (Provincia de Castelló)

Coordinadors Seguretat i Salut (Provincia d'Alacant)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyer/a, Enginyeria Tècnica, Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Llicenciatura o bé títol universitari de grau que d'acord amb els plans d'estudi vigents habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite. En el cas que per a la realització de les funcions referides anteriorment siga requisit necessari el disposar de màster universitari habilitant per als casos de graduats, es considerarà requisit d'accés obligatori.

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESSITAT OFICIAL ESPECIALISTES EN TREPA I PODA EN ALTURA
259
Càrrecs

OFICIAL ESPECIALISTES EN TREPA I PODA EN ALTURA (PROVINCIA DE VALÈNCIA)

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Capatàs forestal o bé cicle formatiu de grau mitjà de treballs forestals/Aprofitament i Conservació del medi natural o equivalent, ensenyament secundari obligatori

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESITAT DE COORDINADORS SEGURETAT I SALUT
186
Càrrecs

Coordinadors Seguretat i Salut (Provincia de València)

Coordinadors Seguretat i Salut (Provincia de Castelló)

Coordinadors Seguretat i Salut (Provincia d'Alacant)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyer/a, Enginyeria Tècnica, Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Llicenciatura o bé títol universitari de grau que d'acord amb els plans d'estudi vigents habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite. En el cas que per a la realització de les funcions referides anteriorment siga requisit necessari el disposar de màster universitari habilitant per als casos de graduats, es considerarà requisit d'accés obligatori.

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESITAT DE TÈCNICS/ES DE RECURSOS HUMANS
187
Càrrecs

Tècnics/as Recursos Humans (Provincia de Valencia)

Tècnics/as Recursos Humans (Provincia de Castelló)

Tècnics/as Recursos Humans (Provincia d'Alacant)

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Es requereix títol universitari oficial de Diplomatura en Relacions Laborals, Llicenciatura en Ciències del Treball, Llicenciatura en Dret, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc.

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESITAT DE OPERADORS/ES TÈCNICS/ES INFORMÀTICS
188
Càrrecs

Operadors/es Tècnics/es Informàtics/es (Provincia de València)

Operadors/es Tècnics/es Informàtics/es (Provincia de Castelló)

Operadors/es Tècnics/es Informàtics/es (Provincia de d'Alacant)

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

Títol oficial de Batxiller o Títol de Tècnic Superior o certificat de professionalitat de nivell 3 en la família professional Informàtica i comunicacions, proves accés a majors de 25 any, o altres titulacions que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESSITAT D'ENGINYERS/AS EN GEODÈSIA I CARTOGRAFIA, GRADUATS/AS EN GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA, ENGINYERS/AS TÈCNICS/ES EN TOPOGRAFIA
158
Càrrecs

ENGINYERS/AS EN GEODÈSIA I CARTOGRAFIA, GRADUATS/AS EN GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA, ENGINYERS/AS TÈCNICS/ES EN TOPOGRAFIA (província de València)

ENGINYERS/AS EN GEODÈSIA I CARTOGRAFIA, GRADUATS/AS EN GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA, ENGINYERS/AS TÈCNICS/ES EN TOPOGRAFIA (província de Castelló)

ENGINYERS/AS EN GEODÈSIA I CARTOGRAFIA, GRADUATS/AS EN GEOMÀTICA I *TOPOGRAFIA, ENGINYERS/AS TÈCNICS/ES EN TOPOGRAFIA (província d'Alacant)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria en Geodèsia i Cartografia, Grau en Geomàtica i Topografia, Enginyeria Tècnica en Topografia o bé títol universitari oficial de grau, que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESITAT DE TÈCNICS/QUES ESTADÍSTICS/ES
157
Càrrecs

Tècnics/ques Estadístics (Provincia de València)

Tècnics/ques Estadístics (Provincia de València)

Tècnics/ques Estadístics (Provincia de València)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari de Llicenciatura Matemàtiques, Estadística o equivalents o bé títol universitari oficial de grau, que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESSITAT DE TÈCNICS D'ALIMENTS
143
Càrrecs

TÈCNICS/QUES D'ALIMENTS (província de València)

TÈCNICS/QUES D'ALIMENTS (província d´Alacant)

TÈCNICS/QUES D'ALIMENTS (província de Castelló)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari de Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments o bé títol universitari oficial de grau, que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENTE NECESSIDAD PEONS QUALIFICATS D'AMBIT AGRARI
151
Càrrecs

PEONS QUALIFICATS D'ÀMBIT AGRARI (VALÈNCIA)

PEONS QUALIFICATS D'ÀMBIT AGRARI (CASTELLÓ)

PEONS QUALIFICATS D'ÀMBIT AGRARI (ALACANT)

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESSITAT AUXILIARS DE LABORATORI
138
Càrrecs

Auxiliars de Laboratori (província de València)

Auxiliars de Laboratori (província de Castelló)

Auxiliars de Laboratori (província d'Alacant)

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol de Tècnic de laboratori o Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de Laboratori (LOE) o equivalent, o complertes les condicions per a obtenir-los abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

Titulacions acadèmiques superiors a la de Cicle formatiu de grau mitjà sempre que estiguin relacionades amb les funcions del lloc de treball ofert i que s'acrediti que l'esmentada titulació superior suposa la superació de, almenys, 6 crèdits o equivalents (60 hores) en assignatures que impliquin pràctiques en laboratoris.

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
BORSA PROVISIONAL URGENT NECESSITAT D'ADMINISTRATIU. Aquesta borsa Extraordinària es constitueix mentre es prepara la borsa definitiva.
56
Càrrecs

ADMINISTRATIU

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

BATXILLER qualsevol especialitat

Fase
Interrupció de Procés d'Admissió de sol·licituds ( Procés cancel·lat a instàncies de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament per informe desfavorable de la Comissió de Seguiment de l'III Acord de la Comissió de Dialogue Social. )
Adjunts
BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESSITAT D'ENGINYER TÈCNIC FORESTAL. Aquesta borsa Extraordinària es constitueix mentre es prepara la borsa definitiva.
57
Càrrecs
Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Título universitario de Ingeniería Técnica Forestal o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite.

Fase
Procés Cancel·lat ( Procés cancel·lat a instàncies de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament per informe desfavorable de la Comissió de Seguiment de l'III Acord de la Comissió de Dialogue Social. )
Adjunts
BORSA DE PEONS ESPECIALITZATS EN ARBORICULTURA. Aquesta borsa Extraordinària es constitueix mentre es prepara la borsa definitiva.
52
Càrrecs

PEÓ ESPECIALITZAT EN ARBORICULTURA

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat, primer cicle d'educació secundària (E.S.O.) o equivalent.

Fase
Fin Admissió de sol·licituds ( Lista actualizada - Los candidatos ya baremados tienen la puntuación definitiva. )
BORSA DE PEÓ ESPECIALISTA ESCALADOR. Aquesta borsa Extraordinària es constitueix mentre es prepara la borsa definitiva.
53
Càrrecs

PEÓ ESPECIALISTA ESCALADOR

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat, primer cicle d'educació secundària (E.S.O.) o equivalent.

Fase
Fin Admissió de sol·licituds ( Lista actualizada - Los candidatos ya baremados tienen la puntuación definitiva. )
Borsa Provisional Urgent Necessitat Substitució i treballs temporals per Peons Grup E: - Peó qualificat de manteniment (Brigades Parcs Naturals) - Peó qualificat forestal (senda verda-Sanitat forestal, obra forestal) - Peons de similar categoria en la realització de treballs forestals i de manteniment del medi natural.Esta borsa Extraordinària es constitueix mentre es prepara la borsa definitiva.
49
Càrrecs

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Chelva

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Llíria

Peó Qualificat Forestal - demarcació forestal Polinya del Xuquer

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Requena

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Xàtiva

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Alcoi

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Altea

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Crevillent

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Sant Mateu

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Vall d'Alba

Peó Qualificat Forestal - Demarcació Forestal Segorbe

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat, primer cicle d'educació secundària (E.S.O.) o equivalent.

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts
Borsa Provisional Urgent Necessitat Substitució i treballs temporals per Capatassos Forestals Grup D - Aquesta borsa Extraordinària es constitueix mentre es prepara la borsa definitiva.
50
Càrrecs

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Chelva

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Llíria

Capatàs Forestal - demarcació forestal Polinya del Xuquer

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Requena

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Xàtiva

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Alcoi

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Altea

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Crevillent

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Sant Mateu

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Vall d'Alba

Capatàs Forestal - Demarcació Forestal Segorbe

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Capatàs forestal o bé cicle formatiu de grau mitjà de treballs forestals / Aprofitament i Conservació del medi natural o equivalent

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts