Llistat

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ENGINYERS/ES DE CAMINS, CANALS I PORTS( Valéncia ) Perfil:Estructuras y construcciones Civiles

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 8
Puestos Pendientes: 8


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***7039** EMILIO JOSE VAÑO MARTINEZ 88,640 Si
2 ***8885** FRANCISCA ANTONIA BERENGUER ALBERO 72,120 Si Contratado
3 ***0161** ROQUE GINER TELLO 70,780 Si Contratado
4 ***8114** PEPA PONS NOGUERA 67,580 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
5 ***8845** GERARDO FERNANDEZ ALAGARDA 63,760 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
6 ***2074** BELEN PIÑOL GOMEZ 58,470 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
7 ***5878** ÓSCAR MORALES ORTÍN 57,320 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
8 ***5617** IVÁN TARAZONA PIQUERES 56,850 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
9 ***8097** JULIO GARZÓN ROCA 53,900 Si
10 ***0980** ANTONIO PÉREZ GIL 50,530 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
11 ***1484** ANA PASCUAL CABALLERO 46,720 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
12 ***0437** JESUS GARCIA GIL 45,620 Si Contratado
13 ***7236** EMILIO REAL LLANDERAL 43,580 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
14 ***8625** MARIA DEL MAR FERRER SAEZ 43,500 Si Contratado Mostrar requisitos no cumplidos
15 ***0081** RODRIGO PÉREZ CÁRCEL 41,760 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
16 ***4051** FERNANDO ESPAÑA MONEDERO 60,390 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
17 ***7168** GERMAN MARTÍN MARCO 46,290 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
18 ***4096** ASUNCIÓN ANDRÉS GALLENT 36,640 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
19 ***8519** EDUARDO CANTO GARAY 85,960 Si Renuncia Injustificada