Llistat

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ENGINYERS/ES DE CAMINS, CANALS I PORTS( Alacant ) Perfil:Estructuras y construcciones Civiles

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 1


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***6007** VICENTE SOLER NEBREDA 78,680 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
2 ***8885** FRANCISCA ANTONIA BERENGUER ALBERO 72,120 Si Contratado en otra demarcación
3 ***0161** ROQUE GINER TELLO 70,780 Si Contratado en otra demarcación
4 ***5878** ÓSCAR MORALES ORTÍN 57,320 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
5 ***0980** ANTONIO PÉREZ GIL 50,530 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
6 ***7236** EMILIO REAL LLANDERAL 43,580 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
7 ***7168** GERMAN MARTÍN MARCO 46,290 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
8 ***8519** EDUARDO CANTO GARAY 85,960 Si Renuncia Injustificada