Llistat

BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ENGINYERS/ES DE CAMINS, CANALS I PORTS( Castelló ) Perfil:Hidráulica e Hidrología

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/01/2022

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***7039** EMILIO JOSE VAÑO MARTINEZ 85,390 Si
2 ***0161** ROQUE GINER TELLO 73,490 Si Contratado en otra demarcación
3 ***8885** FRANCISCA ANTONIA BERENGUER ALBERO 67,800 Si Contratado en otra demarcación
4 ***8845** GERARDO FERNANDEZ ALAGARDA 59,980 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
5 ***0565** CARLES BENEYTO IBAÑEZ 53,700 Si Contratado en otra demarcación
6 ***5878** ÓSCAR MORALES ORTÍN 51,920 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
7 ***1484** ANA PASCUAL CABALLERO 48,340 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
8 ***0980** ANTONIO PÉREZ GIL 47,290 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
9 ***0863** JOSÉ MANUEL LÓPEZ MORILLO 45,240 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
10 ***7236** EMILIO REAL LLANDERAL 43,040 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
11 ***0437** JESUS GARCIA GIL 39,680 Si Contratado en otra demarcación
12 ***7168** GERMAN MARTÍN MARCO 44,670 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa Mostrar requisitos no cumplidos
13 ***0859** ANTONIO CARLOS NÚÑEZ HERNÁNDEZ 37,480 Si Contratado en otra demarcación Mostrar requisitos no cumplidos
14 ***8519** EDUARDO CANTO GARAY 82,170 Si Renuncia Injustificada